Название: 
Волк и семеро козлят на новый лад
Год выпуска: 
75
Изображение: 
https://photo.tvigle.ru//res/tvigle/video/2018/01/16/880a9ed7-556d-4585-917e-85a948bad95c.jpg